Tietosuoja

Tämä on Aakkosto Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Aakkosto tietosuoja GDPR

Aakkosto Oy:n henkilötietokäytäntö pähkinänkuoressa:

  • emme kerää tietoja evästeillä emmekä suorita profilointia
  • emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille
  • emme käytä henkilötietoja suoramarkkinointiin
  • käytämme asiakkaan tietoja ainoastaan tämän toimeksiantojen toteutukseen ja laskutukseen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot on esitetty seuraavassa.

1. Rekisterinpitäjä

Aakkosto Oy, Kavaljeerintie 10 A 1, 01520 VANTAA, SUOMI

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jussi Rosti, sähköposti: gdpr@aakkosto.fi

3. Rekisterin nimi

Aakkosto ylläpitää kahta rekisteriä: yrityksen asiakasrekisteri sekä yrityksen työntekijä- ja alihankkijarekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, toimeksiantojen toteuttaminen sekä tilattujen töiden laskutus yhteydenpito.

Yrityksen työntekijä- ja alihankkijarekisterin lainmukainen peruste henkilötietojen käsittelylle on työnantaja- ja toimeksiantajavelvoitteiden täyttäminen.

Emme käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Emme käytä tietoja suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentamiamme tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme tietoja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä mahdollisimman hyvän asiakaspalvelun mahdollistamiseksi viisi (5) vuotta kyseisen asiakkaan viimeisestä tilauksesta, ja poistamme tiedot lopullisesti sen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme rekisteriin tallennettavat tiedot asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa meille tietojaan.

Työntekijöiden ja alihankkijoiden tiedot saamme työ- tai alihankintasuhteen puitteissa.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme rekisterin käsittelyssä huolellisuutta ja suojaamme tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, huolehdimme laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.  Voimme vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme pyynnön esittäjälle GDPR-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, niiltä osin kuin jokin muu laki tai oma oikeusturvamme ei edellytä tietojen säilyttämistä. Rekisteröidyillä on lisäksi muut GDPR-asetuksen mukaiset oikeudet, mm. oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Voimme vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme pyynnön esittäjälle GDPR-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa aina, kun lainsäädäntö tai tietojen käsittelytapamme muuttuvat. Seloste on päivitetty viimeksi 18. toukokuuta 2018

Lisätietoja EU:n tietosuoja-asetuksesta on tietosuojavaltuutetun sivustolla osoitteessa http://www.tietosuoja.fi/

Copyright © 2018 by Aakkosto Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Aakkosto_logo_330x330_clean

Ota yhteyttä

Käännöstoimisto Aakkosto Oy
Kavaljeerintie 10 A
FI-01520 VANTAA
VAT: FI 24416318

Email: info@aakkosto.fi

Soita tai lähetä viesti

Seuraa Aakkostoa

Copyright © Aakkosto Oy. All Rights Reserved.