Käyttöturvallisuustiedote

 

Aakkostolla on vuosien kokemus erilaisista teknisistä käännöksistä. Teknisissä käännöksissä käytettyjen termien, käsitteiden ja lukujen oikeellisuus sekä tekstin selkeys ja hyvä luettavuus on ensiarvoisen tärkeää.

Perehdymme aina tarkasti käännöksen aihepiiriin, jotta pystymme tuottamaan virheettömiä käännöksiä.

Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ovat keskeistä osaamisalaamme. Tunnemme REACH-asetuksen ja muut asiaan liittyvät Euroopan lainsäädännön vaatimukset sekä Tukesin ohjeistukset.

 

Ota yhteyttä kun tarvitset käyttöturvallisuustiedotteiden käännöksiä!

 

Aakkoston tekniset käännökset: Toimitamme sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaillemme teknisiä käännöksiä, kuten käyttöohjeita, asennus- ja käyttöoppaita, esitteitä ja teknisiä määrittelyjä.

 

Terminologiaa:

Käyttöturvallisuustiedote lyhennetään joskus suomeksi KTT.

Käyttöturvallisuustiedote on englanniksi tilanteesta riippuen SDS tai MSDS, eli Safety Data Sheet tai Material Safety Data Sheet.